Δράσεις
Melissa Turner: FULL LUNAR WALKING IN ΔΕΛΦΟΙ
Ενημέρωση: 15-07-2016 12:11
Έναρξη: 19-07-2016Ημερομηνία: 19 Ιουλίου 2016
Μέρος: Δελφοί
Ώρα: Θα ανακοινωθεί
Είσοδος δωρεάν

 

 

∞ Περίπατος υπό την Πανσέληνο στους Δελφούς, 19 Ιουλίου 2016

∞ Αισθησιακός / απολαυστικός πρωινός περίπατος που μαλάσσει/λύνει τους κόμπους, διάρκειας 60 λεπτών την αυγή της 22ης Ιουλίου 

 

Curated by the Milena principle / "Made of Walking"

 

 

 

Melissa Turner, dancer - choreographer - artist, United States

 

http://ooomgleepahmsnkna.weebly.com/ahm-snkna


Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Melissa Turner: Full Lunar Walking in Δ ε λ φ ο ί
Ενημέρωση: 15-07-2016 12:35 - Μέγεθος: 60.89 KB

← Επιστροφή