11η ANIMART, 10 - 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017, ΔΕΛΦΟΙ

Σχολείο - Φόρουμ - Φεστιβάλ

 

 

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Tουρισμού 

 

Tὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει.
Ἡράκλειτος